papliūpa

papliūpa
papliūpà dkt. Pasipýlė šū̃vių papliūpà.

.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • papliūpa — papliūpà sf. (3b) 1. šovimas vienu kartu iš keleto ginklų, salvė: Pãpliūpa šauti BŽ157. Matė, kaip bėgo demonstrantai, kaip juos vijosi raiteliai, girdėjo šūvių papliūpas rš. Atstatė šautuvus, ir išgirdome papliūpą – vieną, antrą A.Vencl. Mes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papliūpa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas iš automatinių ginklų automatiškai trumpomis (5–10 šūvių) arba ilgomis (10–30 šūvių) serijomis. Dar skiriama baterijos papliūpa. atitikmenys: angl. burst; salvo rus. очередь …   Artilerijos terminų žodynas

  • baterijos papliūpa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nustatyto komandoje pabūklų (minosvaidžių) šūvių skaičiaus paleidimas, šaudant tolygine arba tankiąja ugnimi. atitikmenys: angl. battery salvo rus. батарейная очередь …   Artilerijos terminų žodynas

  • burst — papliūpa statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas iš automatinių ginklų automatiškai trumpomis (5–10 šūvių) arba ilgomis (10–30 šūvių) serijomis. Dar skiriama baterijos papliūpa. atitikmenys: angl. burst; salvo rus. очередь …   Artilerijos terminų žodynas

  • salvo — papliūpa statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas iš automatinių ginklų automatiškai trumpomis (5–10 šūvių) arba ilgomis (10–30 šūvių) serijomis. Dar skiriama baterijos papliūpa. atitikmenys: angl. burst; salvo rus. очередь …   Artilerijos terminų žodynas

  • очередь — papliūpa statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas iš automatinių ginklų automatiškai trumpomis (5–10 šūvių) arba ilgomis (10–30 šūvių) serijomis. Dar skiriama baterijos papliūpa. atitikmenys: angl. burst; salvo rus. очередь …   Artilerijos terminų žodynas

  • papliaupa — 2 papliaupa sf. (1) žr. papliūpa 1: Trys papliaupos pagrečiui sudrebino vandenį ir uolas rš. Papliaukšt, papliaukšt pradėjo papliaupom šaudyti Sdb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskui — 1 paskuĩ adv. K, Ds, Ldvn, Pb, pãskui Žgč, Klvr, pàskui Jsv; R, Sut 1. tada, kai ankstesnis veiksmas atliktas (žymint vienas po kito iš eilės vykstančius veiksmus): Pirma gerai išakėk, paskuĩ sėk Glv. Javus džiovena, paskuĩ iškulia, paskuĩ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • salvė — sf. (1) DŽ; Rtr kar. sutartinis šovimas, papliūpa: Šimtų pabūklų salvės triuškino priešo įstiprinimus rš. Tankinėje rikiuotėje šaudoma tik salvėmis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutarimas — sutarìmas sm. (2) NdŽ; Q656, R116, MŽ151, Sut, N, M, LL64 → sutarti. 1. DŽ1 dviejų ar daugiau asmenų susikalbėjimas dėl ko nors: Tokį sutarimą tarp savęs padarė S.Dauk. | refl. R286, MŽ382, N, I: Susikalbėjimas, susitarimas SD347. Tarpusavio,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”